SV1: PRATA

I Svenska 1 har vi inlett läsårets sista moment. Momentet heter “Prata” och handlar just om att prata. Kompendiet för momentet finns att ladda ner här på sidan.

Den första uppgiften ni skall göra är att genomföra en organiserad debatt.  En mot en kommer ni att debattera ett ämne, och ni förbereder er denna vecka för det. Debatten sker på måndag 10.

Dessa debatter kommer att äga rum på måndag:

Mer idrott i skolan!  (Simone: JA, Martina: NEJ)

Skoldagen ska börja tidigast kl. 9! (Sara: JA, Hampus, NEJ)

Höj bensinpriset! (Mihai: JA, Sadek: NEJ)

Ge lärarna högre löner! (Adan: JA, Randa: NEJ)

Öka straffen i svenska fängelser! (Max: JA, Linus: NEJ)

Fler bussar och billigare biljetter! (Khadija: JA, Bryan: NEJ)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s