VETENSKAP!

I Svenska 2-3 har vi nu börjat att arbeta med årets sista, och längsta, moment: vetenskaplig text. Vi har börjat att prata om vad som utmärker just vetenskap och ni har börjat jobba med några språkliga övningar som tränar en i att koka ner, kondensera och effektivisera sitt språk och göra det lite mer formellt.

Ni ska göra en vetenskaplig undersökning. Det finns tre olika modeller att välja mellan, så man väljer det alternativ som man bäst tycker passar ens intresse och förmåga.

Under “ladda ner” ligger nu kompendiet för momentet, en PP,  samt språkövningarna  ni just nu jobbar med.

Sergio Dinoguy

By Laurent Mekul – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45328003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s