REALISMEN

I Svenska 2-3 har vi nu återvänt till litteraturhistorien och börjat arbeta med 1800-talets realism. En PP-presentation finns att ladda ner under “ladda ner”. Ett kompendium dyker upp snarast (filar på det sista just nu).

defensa_del_pc3balpito_de_de_san_agustc3adn

César Alvarez Dumont – Defensa del púlpito de de San Augustín (1880).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s