SVENSKA 2-3: RAPPORT

I Svenska 2-3 gör vi nu ett litet moment kring upplysningen på 1700-talet.Denna gång är det inte jag som berättar för er, utan ni som själva presenterar perioden på detta sätt:

Ni skall skriva en varsin rapport på max en sida.

Rapporten ska svara på frågan:

Vilka tankar och idéer är typiska för upplysningstiden?

Välj två tankar/idéer från upplysningstiden och beskriv dem.

Hitta information i pålitliga källor.

Böcker finns i klassrummet. Nationalencyklopedien finns på nätet.

Du måste följa dispositionen här nedan.

Arbetet ska vara klart på __________

Vi sammanställer era fynd på tavlan då.

Be om hjälp – vi gör detta tillsammans!

DISPOSITION:

1.Rubrik

2.Frågeställning

3.Redovisa dina svar (med källhänvisningar)

4.Avslutning

5.Källförteckning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s