MONSTER

God morgon!

I Helahälsingland recenseras boken Monster – en världshistoria om det skrämmande av Bo Eriksson. Med tanke på dagens mycket stora zombievåg och vår upptagenhet vid monster av alla de slag så är det mycket välkommet att få analysera varför vi människor, idag och i historien, fascineras och lockas av monster av olika slag.

“Monstren låter oss förstå mänskligheten”, heter rubriken. Och visst kan vi förstå oss själva bättre genom att lära oss mer om det vi t.ex. läser om och ser på TV. En av många förklaringar till att många människor idag vill se hur zombier sliter stackars människor i stycken kan vara detta:

Trots att monstren har skrämt och hatats, har det ändå funnits en acceptans för dem, konstaterar författaren. Människa och monster är båda en del av Guds skapelse. ”Människan behövde sina avvikande och gränslösa varelser eftersom de stärkte normens föreställning om sig självt som samhällets riktlinje och egen förträfflighet.” Om monstren fylldes med allt vad som ansågs vara ont, framstod det som stod i motsats till dem som godare. Samhällets ”kärnvärden” utkristalliserades.

Monstren får alltså vara avvikande – så att vi kan känna oss normala. Så mår vi bra av det. Är det bra? Bör vi omfamna detta om det stämmer?

bosch2c_hieronymus_-_the_garden_of_earthly_delights2c_right_panel_-_detail_skating_monster_28mid-right29

Bosch, Hieronymus – The Garden of Earthly Delights, right panel – Detail skating monster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s