SVENSKA 1: KÄLLKRITIK – KORT SAMMANFATTNING

Förra veckan arbetade ni i Svenska 1 med att kort sammanfatta grunderna i vårt arbete med källkritik. Några var frånvarande och kan behöva se de korta sammanfattningarna, så jag lägger upp dem här. Vi såg också två filmer som jag också länkar till här nedanför.

“En källa: Någon eller någon som förser dig med information. Ex: bok, tidning, Tv-program, vänner, familj, sociala medier

Källkritik: Är att granska dessa källor. Att kritisera dem och bedöma dem: kan vi lita på denna källa?

En originalkälla: Är den första källan. Ursprunget till informationen. MEST PÅLITLIG

En sekundärkälla: Skriver om informationen i originalkällan. MINDRE PÅLITLIG. Ofta nödvändig ändå.

Några bra sätt att granska en wikipediaartikel på:

*Titta på historiken och diskussionsforumet. Verkar många tycka olika och bråka om artikeln så finns skäl att vara misstänksam (men det kan också vara ett problem om ingen ifrågasätter innehållet).

* Titta också på om artikeln innehåller källhänvisningar. Om det saknas källor är artikeln inte särskilt pålitlig för då kan vi inte granska källorna källkritiskt.

Hur förhåller sig våra hjärnor till ny fakta?: Några studier tyder på detta: Om den nya informationen stärker oss i våra åsikter mår vi bättre, om den nya informationen ifrågasätter våra åsikter så mår vi sämre. Hjärnan vill alltså göra oss mer onyanserade. Vi behöver bråka med vår hjärna och ifrågasätta våra åsikter!

Viktiga källkritiska skillnader mellan traditionell media (t.ex. en dagstidning) och t.ex. bloggar:

Tidning: Måste vara mer objektiv, utbildad, erfaren, har större resurser, kontakter. Ej anonyma! Ansvariga utgivare finns. Kan granskas av t.ex. Granskningsnämnden.

Blogg: Kan vara anonym. Ofta personligt, subjektivt och vinklat. Ej ansvarig utgivare. Behöver ej granskas.”

Det nya hotet är en fejkad/oäkta film från Statens Medieråd som har producerats för att visa hur  effektivt man kan skapa känslor och ljuga. Se den, men se också filmen där de förklarar hur de har gjort – det är då man lär sig.

Det nya hotet.

Det nya hotet – så gjordes filmen.

Idag har vi jobbat med det första av fyra kriterier man ofta använder sig av vid källkritisk granskning: ÄKTHET. Vi avslutade med att se hur Viralgranskaren granskar en källa och upptäcker att den är oäkta: HÄR:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s