KREATIVT PROJEKT, ÄTSTÖRNINGAR OCH MATPOLITIK

En nyhet detta år på folkhögskolan är det kreativa projektet. Det är ett projekt om ett valfritt ämne som eleverna driver under läsåret. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, allt från restaurering av möbler till fotografi och historiska fördjupningar. Någon ska koreografera en dans. En annan ska skriva dikter. Flera ska publicera sitt arbete i bloggform.

Ni kommer att få en hel del tillfällen schemalagda för detta under läsåret, men tanken är också att ni ska använda arbetspass och eventuella inställda lektioner för att föra projektet framåt.

I maj presenterar ni ert projekt på något sätt. Det kommer att se helt olika ut beroende på vad ni arbetat med.

En elev, Julia, har redan fått upp tempot ordentligt. Hon ska under året arbeta med en blogg om kroppsideal, psykisk hälsa/ohälsa och ätstörningar etc. Bloggformatet är tacksamt, och ett slags förlängt, fragmentiserat essäformat eftersom man där kan sprida vedertagen kunskap men också diskutera frågor på ett personligt och subjektivt sätt. Det gör Julia. Läs hennes blogg – #fuckideal – här.

Ytterligare något läsvärt om ätstörningar: Michael Pollan är professor i miljö- och vetenskapsjournalistik. I artikeln Hela världen har en ätstörning presenterar han skarp kritik mot vår matkonsumtion. Pollan har skrivit flera bästsäljande böcker om industriellt framställd mat, stora multinationella matföretag och hur de påverkar vår hälsa. Han har blivit känd som en skarp kritiker mot hur vi konsumerar industriellt framställd mat. Vi kan odla mat som räcker till alla och är mer hälsosam, menar han, men istället överproducerar vi onyttiga varor, slänger enorma mängder och kör slut på jorden.

Puckat.

peanut_butter2c_the_binges

By Maria Raquel Cochez – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30624423

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s