LOKALTIDNINGEN OM MEDIEKRISEN

Jag skulle vilja påstå att den kris som mediebranscherna i allmänhet, och lokaltidningarna i synnerhet, just nu går igenom är en kris vi alla går igenom. Folk läser inte längre tidningen, de betalar i alla fall inte för den. Tidningarna och journalisterna försöker sig på allt möjligt för att få behålla sina läsare. Ibland gör de bort sig.Vad händer om vi i framtiden inte har journalister på plats i våra samhällen? Det är inte svårt att se hur korruption, svindleri, jäv och maktmissbruk kan sprida sig obehindrat och oupptäckt då. Jag själv är också orolig för människors uppfattning av världen och deras relation till fakta. Om man inte tar del av nyheter som skrivits och granskats av välutbildade journalister och redaktörer – varifrån hämtar man då den info som man sedan tar för given som sanning? Lyssnar och litar på grannen? På någon inlevelsefull karaktär på Facebook? Farligt! Den fakta vi tar del av ska kunna granskas.

Det skrivs febrilt om mediekrisen:

Journalisten Linda Hedenljung i Östersund är förbannad på läsarna. Ser de inte att läsarna behöver journalisterna samtidigt som journalisterna behöver läsarna?

Den nu avgående kulturchefen Gunilla Kindstrand är inne på samma linje, men uttrycker sig inte lika indignerat och upprört. Hon beskriver också krisen på ett intressant sätt. Vad beror den på?

DN om att Mittmedia kanske ska nedmontera lokaltidningarna totalt.

Po Tidholm skriver att nyheter håller på att ersättas av sagor och att framför allt landsbygden drabbas när journalistiken försvinner.

Demokrati som statsskick är beroende av att de röstande medborgarna är upplysta, informerade och utbildade. Annars faller delar av idén med demokratin.

international_newspaper2c_rome_may_2005

Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142337

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s