BOLLNÄS ÄR EN SFI-FÖREBILD

Dagens Nyheter har inlett en artikelserie där man tittar på SFI-utbildningen i Sverige (SFI). Idag skriver de om Bollnäs SFI-utbildning och lyfter fram den som ett gott exempel. Här är resultaten höga och andelen som fullföljer hela utbildningen med goda resultat är högt. Det beror på bra lärare och att klassrumsgrupperna inte är så stora, menar personal och rektor.

Eftersom språk är makt, känsla, frihet och beroende och eftersom språket är grunden för allt vi företar oss i våra liv är ju detta en utmärkt nyhet för Bollnäs Kommun. Låt oss hoppas att övriga skolformer hakar på denna utveckling.

8704564_orig

Bild från meetville.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s