SANTA FE INSTITUTE

Hört talas om Santa Fe Institute? Det är ett institut som samlar forskare, experter, författare och andra för att tillsammans undersöka och försöka förstå sig på komplexa frågor, stora frågor, frågor om varför människan gör som vi gör. Här möts sociologer och kvantfysiker med biologer och filosofer och denna spridning gör arbetet än mer komplext, och samtidigt än mer träffsäkert, menar de.

Författaren Cormac McCarthy stöttar institutet och har skrivit några riktlinjer för det. De är smått fantastiska, tycker jag,  och går att finna HÄR.

Själva presenterar sig institutet med denna film:

För er som är vetenskapligt intresserade tycker jag att detta projekt är väl värt ett besök. Via deras youtube-kanal och hemsida kan man som privatperson ta del av deras arbeten, både i skrift och i form av videoklipp på presentationer, föreläsningar och seminarier.

Jag avslutar väl detta inlägg med att citera ur McCarthys lilla dokument:

Scientific work at SFI is always pushing creativity to its practical limits. We always court a high risk of failure. Above all we have more fun than should be legal. |..| Occasionally we find that an invited guest is insane. This generally cheers us up. We know we’re on the right track

478366_sfi-logoblue300

bild från marketwired.com

SLUSSARNA STÄNGER

Hej alla,

Nu börjar läsåret lida mot sitt slut. För er som inte närvarat på lektionerna och inte hört mig säga det vill jag även här meddela att tisdag 31, kl.12.00 stängs slussarna för att lämna in släpande arbeten. Om ni har något kvar att göra och lämna in, kom och prata med mig så hjälps vi åt!

LÅT SOM ENLIGT FORSKNING GER ENERGI

DN skrev igår om “Låten som vetenskapligt bevisat ger dig energi“. Det är en grupp musiker och musikvetare som komponerat låten Theme for atoms som enligt några vetenskapliga tester skall frigöra seratonin, dopamin och andra ämnen som ökar energinivå och hjärnaktivitet.

Låten är en funkig historia för trummor och orgel, och kan höras HÄR.

Testa och se om det funkar på dig. Jag har ingen anledning att tro att det inte gör det, dessa tester är säkerligen helt korrekta. Däremot ställer jag mig frågan: ger inte väldigt mycket musik dessa effekter? Vi fylls väl av olika mycket energi beroende av olika musik och hur olika vi är som personer? Har man gjort samma tester på andra låtar och fått sämre resultat? Jag vill veta mer!

Artikeln nämner också att tonen G är naturlig grundton i svenska, den känns naturlig och får oss att må bra bl.a. därför att den ström vi omger oss med är växelström på 50 hertz, vilket då motsvarar tonfrekvensen för G. I USA är det tonen Bess (A#) som gäller. Du kan lyssna på olika toner HÄR och själv avgöra var du finner lugnet och tryggheten.

uppercase-printable-letter-g

Bild från printableletters.org

BERTOLT BRECHT – LÄRANDETS LOV

Lär dig det enklaste! Gör det nu,
ty nu är stunden här
det är aldrig försent!

Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det!
Inget får hejda dig, börja nu
Allting bör du veta
Du skall ta ledningen och makten

Lär dig, du som är arbetslös!
Lär dig, du som är fängslad!
Lär dig, kvinna i köket!
Lär dig, sextioårige!
Du skall ta ledningen och makten
Skynda till skolan, du som hemlös är!

Öka din kunskap, du som fryser!
Du som är hungrig, grip efter boken:
den är ett vapen!
Du skall ta ledningen och makten

Var inte rädd för att fråga, kamrat
Låt ingen lura dig,
se efter själv!
Vad du inte själv vet
vet du ej!

Granska din räkning,
du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra,
fråga: Hur kom den hit?
Du skall ta ledningen och makten

BOLLNÄS ÄR EN SFI-FÖREBILD

Dagens Nyheter har inlett en artikelserie där man tittar på SFI-utbildningen i Sverige (SFI). Idag skriver de om Bollnäs SFI-utbildning och lyfter fram den som ett gott exempel. Här är resultaten höga och andelen som fullföljer hela utbildningen med goda resultat är högt. Det beror på bra lärare och att klassrumsgrupperna inte är så stora, menar personal och rektor.

Eftersom språk är makt, känsla, frihet och beroende och eftersom språket är grunden för allt vi företar oss i våra liv är ju detta en utmärkt nyhet för Bollnäs Kommun. Låt oss hoppas att övriga skolformer hakar på denna utveckling.

8704564_orig

Bild från meetville.com

ATT SKRIVA POESI

Några av er håller under några veckor på att prova era poetiska vingar. Vilken hjälp kan man då få? Att skriva poesi är att ägna sig åt fri konst: det finns inga regler och du är fri att skapa det uttryck du vill. Däremot är det ofta givande och lärorikt att få en massa erfarenheter om poesi. Att läsa poesi av olika slag från olika delar av världen, att ta del av strategier som fungerar för vissa och inte för andra, att göra övningar för att få igång processerna, att lära sig grunddragen i vissa sorts dikttyper som är regel- eller normmässigt styrda etc.

Därför kommer Anton från skrivarlinjen att vara en god hjälp. Han träffar några av er idag.

Jag vill här passa på att länka till några sidor som handlar om att skriva poesi. De är fulla av tips, råd, normer, förslag, åsikter etc. De är inte sidor som förmedlar sanningar! Snarare kan man använda dem som möjlig inspiration, och man kan få sig tankeväckande insikter:

Svenska 123 – Att läsa och skriva dikt

Tidningen Skriva – poesiskolan

Skrivarsidan.nu

Poeter.se

Skrivande skola – om poesi

Man kan också gå kurser i att skriva poesi, så klart:

Bollnäs Folkhögskolas skrivarlinje

Alla poesiutbildningar på landets folkhögskolor

Folkuniversitetets skrivarakademi

(Det finns också en mängd privata utbildningar där utbildningsföretagen tar betalt. De kan säkert vara mycket utvecklande, men de får ni leta upp själva.)

pennspetsen

Bild från skrivarlinjens hemsida (länk ovan).

 

RÄTTEN ATT GLÖMMAS BORT

Jag har tidigare skrivit på denna blogg om rätten att glömmas bort. Det handlar om att man som privatperson har rätt att begära från de stora sökmotorerna att deras information om en skall “glömmas bort”. Det betyder inte att informationen tas bort från nätet, men det betyder att den inte dyker upp via sökmotorerna. För t.ex. de som oskyldigt anklagats för ett brott och fått sina namn uthängda på nätet så är detta så klart en viktig funktion.

Nu är det dags för nästa uppföljning i denna spännande följetong. TT skrev igår om en företagare som begärde att glömmas bort av Google, men fick sin begäran avslagen. Företagaren hör hemma inom byggbranschen, och hans firma beskrivs som en “skojarfirma” på flera ställen på nätet. Givetvis ville inte företagaren att den informationen skulle dyka upp när något googlade på hans företags namn. Han tog därför fallet till tingsrätten, och tingsrätten förklarade sin dom så här:

“Vid en avvägning mellan å ena sidan NN:s intresse av skydd för sitt privatliv och å andra sidan Googles och tredje mans intresse av att få sprida och ta del av informationen i de aktuella tidningsartiklarna bedömer tingsrätten att Googles och tredje mans intressen väger tyngre vad gäller samtliga länkar i målet”

Vad tänker ni? Borde vi alla ha rätten att glömmas bort, eller är det elak censur att ta bort information, oavsett om den är sann eller falsk?

old_white_beveled_keyboard_delete_key