GRANSKNING: TEXTILINDUSTRIN

Aftonbladet publicerar idag en granskning av förhållandena på textilfabriker i Kambodja. Fabrikerna producerar stora mängder kläder bland annat för en svensk marknad, och jag tror att det är alldeles nödvändigt för oss att se hur det kan komma sig att kläderna är så billiga.

Man kan också se en filmserie där två unga, svenska modebloggare besöker en textilfabrik i Kambodja, där kläder tillverkas för H&M. De två bloggarna tror att de gör ett vanligt studiebesök och är inte förberedda på vad de kommer att få se. Varning för starka och obehagliga bilder.

För dig som upprörs och vill lära dig mer om rättvis konsumtion och rättvis produktion av varor i vår värld: Titta t.ex. här.

I en uppsats i samhällsvetenskap från Örebro universitet har Almeida Kurbegovic tittat på just förhållanden i textilindustrin. Hon skriver följande i sin diskussion:

Det krävs konkreta metoder för att påverka företagen. Att enbart enas om att villkoren måste förändras och att sedan sätta det på papper skulle kanske inte hjälpa, då det idag finns oerhört många riktlinjer, uppförandekoder och företags olika ansvar för hur människor ska behandlas men det har inte gett någon stor effekt. Genom konkreta handlingar som strejker eller bojkott kan konsumenter lättare förmedla sitt budskap, men enligt Rena kläder (www.renaklader.org 2010-12-12) förbättrar det inte situationen för arbetarna eftersom de då blir arbetslösa. Det bästa, enligt organisationen, är att ansluta sig till organisationer som aktivt driver viktiga frågor för konfektionsarbetarnas räkning, bland annat genom att starta ett blixtupprop som enligt Fair trade center innebär att organisationerna sätter press på företagen som köpervaror från fabriker med dåliga arbetsförhållanden (www.faritradecenter.org 2010-12-12).

Det går att handla mer rättvist så att man inte bidrar till slaveri och förtryck på detta sätt. På fairtrade.se kan du se vad certifieringen Fairtrade gör för att förbättra villkoren för arbetare runt om i världen. De skriver själva så här på sin sida:

När du som konsument väljer Fairtrade-produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

190px-rc3a4ttvisemc3a4rkt

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s