KULTURMANNEN OCH LANDSBYGDEN?

Den berömda litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström intervjuas i en artikel i Hela Hälsingland. Witt-Brattström har gjort sig känd för mycket. T.ex. har hon gjort en mycket stor gärning i att lyfta fram kvinnliga författare ur litteraturhistorien som tidigare gömts/glömts/bortsetts ifrån, bl.a. i boken I könets mörker.

Utöver att hon är hyperaktuell med sin första roman och just nu talar med många tidningar om den, så är hon mycket aktiv i kulturdebatten. I artikeln på Hela Hälsingland talar hon om “kulturmannen”, som är ett slags symbol för den manliga makten, det manliga tolkningsföreträdet och den manliga styrningen av Sveriges kulturliv. Witt-Brattström säger:

“Kulturmannen är ett fenomen som lamslår hela den kulturella offentligheten. Så länge vi låter honom råda kommer orättvisorna att fortsätta och kvinnans arbete att nedvärderas […] Vi har det största lönegapet mellan män och kvinnor i hela Europa – sjutton procent. Litteraturens kvinnor åsidosätts, marginaliseras till fotnötter. Kulturmannen tillåter inte förändring, allt fortsätter på hans villkor.”

Witt-Brattström tycker sig se att situationen är något annorlunda på landsbygden. I landsbygdens kulturliv är “kulturmannen” inte lika dominant, och kvinnor har en mer självklar del i kulturlivet:

“Kulturmannen är ett storstadsfenomen, egentligen skulle jag vilja säga ett stockholmsfenomen. En elitistisk, exkluderande syn på kultur och bildning förbehållet ett litet fåtal […] Jag stöter på det hela tiden när jag är ute och pratar. Jag möter en publik som är helt annorlunda, som ställer andra frågor, som har ett intresse för helheten, för både det kvinnliga och manliga. Kvinnorna bär upp kulturen överallt; det blir tydligare på landsbygden, här är kulturmannen inte alls lika stark. […] Utanför Stockholm lever en fantastisk form av folkbildning kvar. Det finns en öppenhet som storstaden saknar, en kulturell infrastruktur som får generationer att hänga samman. Jag hoppas att storstaden ska komma upp till den nivån.”

Vad tycker ni om Witt-Brattströms åsikter?

ebba_witt-brattstrc3b6m

Av Vogler (Eget arbete) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)%5D, via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s