INTERNET DELAR! (GRAMMATIK)

För några inlägg sedan presenterade jag kritiska åsikter om hur internet har utvecklats. Där lyfte flera skribenter fram hur internet har hägnats in, kommersialiserats och blivit avgiftsbelagt – när det skulle vara öppet och fritt.

Låt mig komplettera bilden med några exempel (bland många miljoner!) på hur ideella krafter använder internet som ett medel för att gratis dela hederlig kunskap. I detta fall handlar det om grammatik och kunskap om det svenska språket:

Grunderna i svenska språket.

Wikipedia om grammatik.

Digitala spåret.

Varför säger man så? (folkbildningsnätet).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s