SVEP: VETENSKAP

Jag gjorde ett kort, snabbt svep på några tidningars förstasidor och hittade ett flertal artiklar som alla bygger på något slags vetenskap eller genomförd studie. Det säger något om vilken viktig roll vetenskapen spelar i våra liv, eller hur?

Nästan hälften av svenskarna sparar pengar hos en storbank, trots att de inte får någon ränta på det (Aftonbladet).

Radioaktiva ämnen har läckt ut i New Yorks grundvatten, och ökat radioaktiviteten med 65000% (Omni)

Bara de privata asylboendena ger minst 150 jobb i Hälsingland, och blåser liv i föreningar och organisationer. Migrationsverket har fakturerats för 200 miljoner (Hela Hälsingland).

Statistik från mätsensorer på spelarna en av förklaringarna bakom Bollnäs GIF:s idrottsliga framgångar den senaste tiden (Hela Hälsingland).

Det fanns (antagligen) bofasta samhällen i Norden redan för 9200 år sedan (SvD)

Invandring är den viktigaste frågan när man frågar den svenska väljarkåren (DN)

Vårdpersonal och lärare de yrken med störst behov av personal i den närmaste framtiden (GP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s