KVINNOR MER KULTURELLT AKTIVA ÄN MÄN

Idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en studie där man tittat på den svenska befolkningens kulturaktiviteter. Undersökningen bygger på enkäter som skickades ut under 2014. I undersökningen har man både tittat på hur ofta människor själv utövar kultur (skriver, målar etc.) och hur ofta man konsumerar kultur (bio, teater, läser etc.).

Siffrorna visar tydligt att kvinnor ägnar sig åt kulturella aktiviteter i högre utsträckning än män. Bara i en kategori är män mer aktiva än kvinnor: onlinespel.

original

(Grafik från DN: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/kvinnor-mer-kulturellt-aktiva-an-man/)

På Statens Kulturråd uttalar man sig så här om siffrorna:

“Kultur är makt och att fördela den på ett klokt sätt är jätteviktigt. Vi har sett att man ärver sina kulturvanor från föräldrarna. Därför satsar vi på att nå barn och unga så att de kan komma in i kulturens värld och bryta det sociala arvet, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Statens kulturråd.”

Vi vet redan att män och pojkar läser mer sällan än kvinnor och flickor. Denna studie pekar ju på att detta förhållande gäller all sorts kultur (utom tv- och datorspel). Hur ska vi tänka kring detta? Vilka problem kan detta innebära? Vad beror det på? Vad ska vi göra åt detta?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s