SVENSKA 3: MIN PLATS, MIN ORT

I Svenska 3 arbetar vi under januari med ett moment som handlar om de platser vi kallar för “hemma”.

Varför känns den platsen som hemma?

Vad krävs för att något skall bli ett hem?

Om vi känner oss hemma någonstans – hur påverkar det vår syn på andra platser och andra människor?

Vad är det bästa med din plats, din ort? Det sämsta? Vad behöver göras?

Senare i vår kommer vi att återvända till detta ämne, och ni kommer då att göra ett större arbete. Dessa första veckor ägnar vi oss åt förberedelser. Vi kommer att läsa texter, se filmer, diskutera bilder och arbeta med olika uppgifter.

Kompendiet för detta moment kan du ladda ner här:

Min plats min ort

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s