MÅL I MUN

Lokaltidningarna i Hälsingland har i sin webtidning samlat ett antal artiklar, klipp och intervjuer med det gemensamma namnet “MÅL I MUN“. Det handlar alltså om dialekter. Speciellt fokus har de givetvis på hälsingedialekterna. Här finns mycket både roligt och intressant att ta del av. Några exempel:

Här kan du läsa om de olika ord- och grammatikböcker som givits ut om hälsingedialekterna. Det talas bl.a. om att det som kanske lever kvar när de äldre orden och uttrycken försvunnit är satsmelodin och vissa andra språkliga egenheter.

Här talar skaparna av Småstadsliv om hur viktig dialekterna varit för att få människor att skratta.

Här diskuteras om huruvida vi alls talar dialekter, och man kan lära sig ett och annat om hur dialekter uppstår och fungerar.

Här skriver den före detta läraren och dialektundersökaren Håkan Franck om hur dialekterna är på väg att försvinna.

Här kan du se exempel på hälsingeord – från A till Ö.

Kan du de dialektala orden? Testa dig själv här.

Här kan man läsa om hur dialekterna bevaras i form av Dialektboken, som snart ges ut.

31

Hur rolig skulle Örjan i Småstadsliv vara utan sin dialekt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s