NYORDSLISTAN 2015

Varje år presenterar Språkrådet en nyordslista. Där lyfter de fram ett flertal ord som under året blivit allt mer populära. Det rör sig oftast om slangord, importerade ord eller ord på nya företeelser i samhället. Några av dessa befäster sedan sin position och blir officiella svenska ord, men några tynar också bort.

Bland årets nyord hittar vi t.ex:

mansplaining (när en man övertydligt berättar hur något fungerar för en kvinna, just för att hon är kvinna).

svajpa (dra fingret över skärmen på din smarta telefon eller padda).

faktaresistens (att inte kunna ta till sig av fakta, utan behålla samma uppfattning trots att fakta visar att den är fel).

vejpa (att röka ångande e-cigaretter, från vaporize)

obror (okamratlig, taskig)

Hela listan hittar du här.

Kan du de nya orden? testa dina kunskaper här.

En intressant sak med nyordslistorna är att de ofta säger något om den tid då de uppkom. I årets nyordlista ser man tydligt hur situationer med många flyktingar har skapat nya ord. Man ser också tydligt att den digitala världen fortsätter att vara inflytelserik. Kolla in nyordslistan du med – på vilka sätt tycker du att den beskriver vår tid?

Ordet obror tycker jag är extra intressant. Det kommer ju från början från substantivet bror s0m i visst språkbruk betyder ungefär vän, kamrat. Här har ordet förvandlats till ett adjektiv: man kan vara bror mot någon, eller obror för den delen. Man kan tydligt se att bror innebär något annat än att man bara är vän med någon (bror förmedlar också en speciell slags vänskap, inom den egna gruppen), och då behövdes också adjektiven bror och obror, för de klingar helt annorlunda, och betyder något annat än vänskaplig och okamratlig t.ex.

nyord

(bilden innehåller en samling ord från tidigare nyordslistor)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s