ÄR DET BRA ATT SVÄRA SOM FAN?

En artikel i Aftonbladet refererar till en studie gjord av två amerikanska psykologer. Psykologerna har undersökt om personer som kan många svordomar har ett mer begränsat ordförråd än andra inom andra språkliga områden. Svaret var: nej, tvärtom. De testpersoner som kunde många svordomar hade också ett bättre ordförråd vad gäller t.ex. fåglar.

Nu behöver vi ju veta mer än så för att kunna dra några slutsatser. Studien säger ju faktiskt inte att det är nyttigt att svära – den säger inte heller att människor som svär mycket också har ett bättre ordförråd. Den säger bara att människor som kan många svordomar också kan många andra ord. Att man känner till en svordom betyder ju inte att man använder den ofta, istället för andra, kanske klokare, uttryck. Om jag råkar kunna namnet på en herrans massa fåglar så betyder ju inte det att jag går omkring och ropar ut fågelnamnen hela dagarna.

Kanske bör vi däremot ödmjukt inse att fördomen att människor som svär har ett fattigt ordförråd är just en…fördom.

Läs studien av forskarna själva här.

kapten-haddocks-svordomar-1371160876

PS. Andra forskare talar om att svordomar ibland fyller en psykologisk funktion, i form av en ventil vid starka känslor som t.ex. smärta. De menar sig ha konstaterat att själva svärandet flyttar fokus från smärtan och således gör upplevelsen av smärtan mer hanterbar. Får återkomma med källa på det. DS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s