DEN SVENSKA ARBETARLITTERATUREN

Under momentet om modernismen pratade vi i Svenska 3 alltför flyktigt om proletärlitteraturen, eller arbetarlitteraturen. Samtidigt som de modernistiska idéerna var i högsta grad levande i Sverige så var vi faktiskt ganska unika i världen med vår framträdande arbetarlitteratur. Detta var litteratur av arbetare, för arbetare, och nådde nya läsarskaror som böcker sällan gjort tidigare. Moa Martinsson, Vilhelm Moberg och Ivar-Lo Johansson är bara några författare som bör nämnas.

UR har i sin serie “Hej Litteraturen” ett helt avsnitt om just arbetarlitteraturen. Det är mycket sevärt och ni kan se det HÄR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s