FAKTARESISTENS, DEL 2

I del två i DN:s artikelserie om källkritik, kunskapsförakt och digital information skriver Anders Mildner bland annat om några forskningsrön. Brendan Nyhan från Dartmouth College har visat: “att fakta inte spelar någon roll när det gäller politik. I Nyhans resultat märks bland annat att människor som trodde att massförstörelsevapen hittats i Irak blev stärkta i sin uppfattning efter att ha läst tidningsartiklar som bevisade motsatsen.”

Mildner skriver vidare om hur vår tid präglas av polarisering, alltså att olika läger håller allt hårdare fast vid sina åsikter, och deras åsikter dras allt längre ifrån varandra. För vår kunskapsinhämtning har det inneburit att många tyvärr bara letar efter fakta som stärker den egna ståndpunkten, och när något dyker upp som utmanar den egna åsikten så viftar man bort det som ‘propaganda’ från motståndarsidan. Man kan alltså bli stärkt i sin egen åsikt även när man ser bevis på att den inte stämmer.

Är det verkligen så illa ställt med oss? Känner ni igen er i detta?

Tvivel, tänker jag ibland, är ofta en sundare utgångspunkt än övertygelse. Många håller inte med mig. Då borde jag nog lyssna extra noga på dem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s