FRAMTIDENS KULTURVANOR (OCH NÅGRA AV LANDSBYGDENS UTMANINGAR)

Myndigheten för kulturanalys har genomfört en omvärldsanalys på uppdrag från regeringen. Analysen skissar upp hur våra kulturvanor kommer att förändras inom de kommande 5-10 åren. De identifierar fem trender, som Dagens Nyheter sammanfattar så här:

“- Ett mer heterogent samhälle där t ex urbanisering och ökade inkomstklyftor ger olika förutsättningar för kulturvanor

– En mer deltagarstyrd kultur där digitaliseringen gör att fler kan delta och påverka kulturen

– Ett bildsamhälle, där en förmåga att tolka bilder kommer att vara nödvändig

– Kultur som målgruppsanpassas och utformas baserat på dataanalys

– Filterbubblor och individanpassning av utbudet på internet, vilket gör att man får den typ av information och kultur som man redan känner till.”

(Dagens Nyheter 2015-10-07)

Intressant för oss på landsbygden är också att analysen pekar på att framtiden kommer med ökade klyftor – inte bara mellan fattiga och rika och unga och gamla, utan också mellan stad och landsbygd. Detta är knappast något nytt, men analysen pekar på att den trenden håller i sig. Områden och regioner som avfolkas tappar ekonomiskt och så kommer nedskärningar inom kulturen som ett brev på posten. Utvecklingen av bredband anses vara särskilt viktig vad gäller möjlighet för människor på landsbygden att ta del av kultur, sägs det i analysen.

Hur ska landsbygden möta dessa utmaningar? Utan en rik kultur görs ju vår pyttelilla del av världen fattigare. Vad ska vi hitta på, tycker ni?

(PS. Det finns också en utbredd syn på, och en bild av, landsbygden som tyvärr är ganska missvisande – åtminstone om du frågar undertecknad. Testa detta själv: Bildgoogla “landsbygd” och se vilka slags bilder som dyker upp. Där är idel vackra, tomma landskap, kossor och röda timmerhus. Knappt några människor, knappt någon aktivitet. Detta är bilder vi känner igen, och förknippar med landsbygden, men ett problem är ju att de bara representerar en liten, liten del av den. Följden kan bli att bilden av landsbygden blir så mycket mindre och fattigare än vad den egentligen är. Skulle inte landsbygden också kunna gestaltas med exempelvis bilderna nedan?. DS.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s