REGLER KRING DE/DEM BÖRJAR LUCKRAS UPP (OCH LITE TV-SPEL)

Vi har på lektionerna pratat om hur vi skall stava det pronomen som vi oftast uttalar som “dom”. Regeln är fortfarande gällande: subjekt skrivs som “de”, och objekt som “dem”. Men gränserna börjar luckras upp! Följande kan man läsa i DN:s språkspalt:

Ny tolkning öppnar för de

Håller reglerna för de och dem på att luckras upp? Är det okej att skriva både av de som och av dem som?
Eva

Svar: Det stämmer att språkvården och den grammatiska forskningen har gjort en omvärdering av de/dem som-satser. Numera går båda formerna lika bra att använda.

Kortfattat kan man säga att i meningar som Jag fick den beskriven av de/dem som satt närmast kan de tolkas som objekt i huvudsatsen och bör då skrivas i objektsform: dem. Dessutom har man tidigare betraktat prepositioner som att de ”styr” objektsform, det vill säga att det efter preposition ska vara dem (av dem som).

Numera är det många som snarare tycker att det är frasen de som satt närmast som hör ihop, och då utgör de som subjekt. Om man gör den tolkningen av meningen blir det i stället naturligt att använda subjektsformen de.

Valet mellan de och dem här har ett starkt signalvärde, och många som har lärt sig en regel för att välja mellan de och dem före som reagerar starkt när någon gör ett val som går emot den inlärda regeln.

Susanna Karlsson”

Vi kan också läsa en intressant fråga om vilket genus Playstation och X-box ska ha. Ska vi säga “en” playstation eller “ett” playstation? Hur böjer vi orden när de blir plural: flera playstationar? playstations? playstation? playstationkonsoler?

Vacklande genus för låneord
Jag undrar vilket genus som bör användas på främmande egennamn och hur de böjs i plural.
I det här fallet rör det sig om egennamnen på spelkonsoler: Playstation, X-box, Wii och så vidare. Vi misstänker att genus i första hand rela­terar till vad objektet är i grunden, alltså en spelkonsol och därmed en X-box. I vardagligt språk ter sig dock ibland t-genus mer naturligt: en X-box, men ett Playstation till exempel. ­Gällande pluralformen tänkte vi antingen en ändelse på -ar eller ingen ändelse alls. Alltså antingen flera Playstationar eller flera Playstation.
Dennis Nyh

Det finns inga fasta regler för genus på lånord. Man brukar säga att ord som X-box har ”vacklande genus”; det är vanligt med både en och ett. Det verkar finnas flest belägg för en X-box liksom för en Playstation och en Wii, däremot får man fler träffar på ett Nintendo än på en Nintendo.
Ibland får det underliggande svenska ordet bestämma genus, så konsol kan påverka genusvalet. Man kan också tänka sig att spel är underförstått när det gäller Nintendo, vilket skulle förklara ett Nintendo. Dessutom heter det ju en box och en station – antagligen är det därför man väljer en X-box och en Playstation.
Pluralböjningen är alltid knepig när det gäller lånord. Inte heller där finns fasta regler. En variant är att använda ett böjbart samman­sättningsled, som Play­stationskonsoler.
Anna Antonsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s