LITTERÄR GESTALTNING

I Svenska 3 skall vi avsluta momentet om modernismen med två uppgifter: En analys (muntlig eller skriftlig) och en kortare, skönlitterär text. Inför den skönlitterära texten kommer vi att arbeta med grundläggande litterär gestaltning. Hur kan man skriva så att det…känns?

Till vår hjälp kommer vi att ha ett litet häfte med olika textutdrag, samt några klipp ur TV-serier – främst The Wire. De kommer att ge oss många nödvändiga tips om gestaltning och göra oss till bättre författare.

Häftet delar jag ut på måndag. Du kan också ladda ner det här:

LITTERAR GESTALTNING KOMPENDIUM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s