GROVPLANERINGAR FÖR LÄSÅRET

Hej alla!

Nu har jag suttit och läst era brev (ni får snart tillbaka dem med kommentarer), funderat och tittat på kursplaner etc. Jag har tittat på kursinnehållet i gymnasieskolans Sv1 och Sv3 och modifierat det för att det skall passa oss på Folkhögskolan bättre. Och: Voila! – nu har jag en grovplanering för varje kurs färdig.

Tänk på att planeringarna kommer att förändras, det kan jag lova. Ibland tar någonting längre tid, ibland kortare. Det beror till stor del på vad ni tycker om momentet och hur ni tycker att det funkar. Ibland byter vi kanske helt arbetssätt, ibland får vi ett infall och gör något annat under några lektioner. Vi är ganska fria! Den här formuleringen från Folkbildningsrådet (som styr över vår verksamhet) gillar jag:

Folkhögskolorna bestämmer själva över innehållet, upplägget och utformningen i

Allmän kurs. De gymnasiegemensamma kurserna som ingår i innehållskravet

motsvarar drygt halva kurstiden i en tvåårig kurs. Men man kan om man vill låta dessa

ämnen få ta ytterligare tid. Det finns ändå ett stort utrymme för folkhögskolorna att

fritt utforma och profilera den övriga tiden på Allmän kurs […]

Folkhögskolan intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans kursinnehåll.

Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa organisation,

innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.” (min kursivering)

Nästa vecka tittar vi på planeringarna gemensamt i klassrummet. Tills dess kan ni tjuvkika här:

GROVPLANERING SVENSKA 1 15 16

GROVPLANERING SVENSKA 3 15 16

Låt oss nu hoppas att jag planerat bättre än personerna bakom dessa:

PS. Såg att jag missat en detalj i planeringen för Sv3, och har uppdaterat den nu. DS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s