DE FÖRSTA VECKORNA

Hej alla!

Nu är vi igång med läsåret i svenska. Den inledande rörigheten är förhoppningsvis över, och vi börjar köra våra svensklektioner enligt schema. För mina klasser i Sv1 och Sv2/3 gäller ungefär samma sak de första veckorna:

  • Intro till ämnet.
  • Läsa märkliga noveller.
  • Korta uppgifter så att jag lär känna er och ert skrivande och läsande.

När vi gjort dessa inledande lektioner börjar Sv1 att arbeta med språksociologi. Vi ska då försöka skåda våra fördomar i vitögat och fundera kring varför vi människor pratar som vi gör, och varför vi pratar så olika. Vi kommer bl.a. att upptäcka att det här med språk också är något som kan vara fyllt av makt, våldsamheter och förtryck.

I Sv2/3 kommer vi att göra ett nedslag i den senare delen av litteraturhistorien: Vi kommer att ta del av en massa litteratur, konst och populärkultur – och försöka bemöta påståendet att mänskligheten redan skapat det vi kan skapa och nu istället bara ägnar oss åt att göra re-makes på tidigare alster.

serie av Nina Hemmingsson: http://www.sydsvenskan.se/Images2/2014/8/6/hemming.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s