BILDNING?! QUE!?

Under presentationen av kurserna har jag pratat om bildning. Kloka studerande har insett att ‘bildning’ är ett ganska rörigt begrepp, och att det ofta är komplicerat att skilja mellan kunskap, utbildning och bildning. Jag har citerat Ellen Key när jag sagt att bildning är vad som finns kvar när du glömt allt du lärt dig. Key utvecklade det själv: “Ju större rikedom av dylikt kvarstannande gods, desto större är behållningen av ett studium: ju fler inre bilder, vibrerande känslor och tankeförbindelser … desto mera utveckling har vi av ett studium …”

Här kan ni läsa en debattartikel om Key där författaren menar att vi borde lyssna mer på henne när vi utformar dagens skola.

Här diskuteras hennes syn på bildning vidare.

Visst är det så att begreppet bildning är svårt att fånga in. Vi får fortsätta diskussionerna framöver! Tills dess: ytterligare några perspektiv på ämnet:

“bildning (tyska Bildung) är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet. I nutida språkbruk ställs bildning ofta i motsats till utbildning. Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan.” (Nationalencyklopedien)

Här kan man se en film om detta.

Här kan man läsa en intressant artikel som ifrågasätter om begreppet bildning ens är meningsfullt.

Bilden här nedanför är en tavla som heter “Blir du lönsam lille vän?” (1971) av Peter Tillberg. Många läser i den in en kritik mot att utbildningen för ofta tenderar att ha ett tydligt mål: att eleven skall få ett arbete och bli ekonomiskt lönsam för sitt samhälle. Andra läser den på helt andra sätt. Faktum är att det har lagts fram politiska förslag som vill att elever som läser utbildningar som inte leder till arbete inte heller ska få fullt studiemedel. Vansinnigt, om ni frågar författaren av denna artikel.

Så, det är fortfarande rörigt att diskutera begreppet, men när man gör det blir man på köpet en smula mer…bildad? Frågar ni mig så anser åtminstone jag att skolan (oavsett om vi talar kunskap, bildning eller utbildning) skall vara till för hela människan – inte bara för den lönearbetande delen av henne. Det kan faktiskt vara så att den drömmande eleven vid fönstret till höger på tavlan sysslar med något mycket viktigare än de övriga.

2 thoughts on “BILDNING?! QUE!?

  1. Det är verkligen inte helt lätt att sära på begreppen, men jag tror att man i citatet ur Nationalencyklopedien får en viktig skillnad ändå: Utbildning har ett bestämt (ofta samhällsnyttigt) mål, medan bildning strävar efter en utveckling av hela människan.

    Utkunskap får blir dagens ord!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s