LITE SPRÅKRIKTIGHET

I Sv1 kör vi denna vecka lite introducerande språkriktighet. Vi går igenom vanligt förekommande problem, regler och normer och förbereder oss alltså på att skriva så språkriktigt som möjligt i nästa skrivuppgift, längre fram. Idag, måndag, talade vi om problemet med “dom”, “de” och “dem”, vi tog upp prepositionerna “i” och “på” och fann att reglerna och normerna är mycket röriga. Dessutom pratade vi lite grundläggande användning av versaler (stora bokstäver) och kommatecken.

Nedan kan ni ladda ner den mycket enkla PP som vi diskuterat kring.

PP Sprakriktighet

I morgon, tisdag, fortsätter vi i Sv1 med ytterligare språkriktighet. Sedan är veckan över vad gäller Sv1, för på torsdag är det temadag.

I Sv3 har vi smygstartat med lite litteraturhistoria och bestämt att vi börjar undervisning om modernismen på onsdag. Tisdagslektionen för de studerande i Sv3 innebär att vi går till biblioteket för rundtur och info etc. Vi går från skolan 10.00 och är på biblioteket 10.15. Vi är tillbaka igen till lunch. Även veckan i Sv3 blir rumphuggen, för på fredag eftermiddag är det skolrådets aktivitet som gäller.

GROVPLANERINGAR FÖR LÄSÅRET

Hej alla!

Nu har jag suttit och läst era brev (ni får snart tillbaka dem med kommentarer), funderat och tittat på kursplaner etc. Jag har tittat på kursinnehållet i gymnasieskolans Sv1 och Sv3 och modifierat det för att det skall passa oss på Folkhögskolan bättre. Och: Voila! – nu har jag en grovplanering för varje kurs färdig.

Tänk på att planeringarna kommer att förändras, det kan jag lova. Ibland tar någonting längre tid, ibland kortare. Det beror till stor del på vad ni tycker om momentet och hur ni tycker att det funkar. Ibland byter vi kanske helt arbetssätt, ibland får vi ett infall och gör något annat under några lektioner. Vi är ganska fria! Den här formuleringen från Folkbildningsrådet (som styr över vår verksamhet) gillar jag:

Folkhögskolorna bestämmer själva över innehållet, upplägget och utformningen i

Allmän kurs. De gymnasiegemensamma kurserna som ingår i innehållskravet

motsvarar drygt halva kurstiden i en tvåårig kurs. Men man kan om man vill låta dessa

ämnen få ta ytterligare tid. Det finns ändå ett stort utrymme för folkhögskolorna att

fritt utforma och profilera den övriga tiden på Allmän kurs […]

Folkhögskolan intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans kursinnehåll.

Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa organisation,

innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.” (min kursivering)

Nästa vecka tittar vi på planeringarna gemensamt i klassrummet. Tills dess kan ni tjuvkika här:

GROVPLANERING SVENSKA 1 15 16

GROVPLANERING SVENSKA 3 15 16

Låt oss nu hoppas att jag planerat bättre än personerna bakom dessa:

PS. Såg att jag missat en detalj i planeringen för Sv3, och har uppdaterat den nu. DS.

BILDNING?! QUE!?

Under presentationen av kurserna har jag pratat om bildning. Kloka studerande har insett att ‘bildning’ är ett ganska rörigt begrepp, och att det ofta är komplicerat att skilja mellan kunskap, utbildning och bildning. Jag har citerat Ellen Key när jag sagt att bildning är vad som finns kvar när du glömt allt du lärt dig. Key utvecklade det själv: “Ju större rikedom av dylikt kvarstannande gods, desto större är behållningen av ett studium: ju fler inre bilder, vibrerande känslor och tankeförbindelser … desto mera utveckling har vi av ett studium …”

Här kan ni läsa en debattartikel om Key där författaren menar att vi borde lyssna mer på henne när vi utformar dagens skola.

Här diskuteras hennes syn på bildning vidare.

Visst är det så att begreppet bildning är svårt att fånga in. Vi får fortsätta diskussionerna framöver! Tills dess: ytterligare några perspektiv på ämnet:

“bildning (tyska Bildung) är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet. I nutida språkbruk ställs bildning ofta i motsats till utbildning. Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan.” (Nationalencyklopedien)

Här kan man se en film om detta.

Här kan man läsa en intressant artikel som ifrågasätter om begreppet bildning ens är meningsfullt.

Bilden här nedanför är en tavla som heter “Blir du lönsam lille vän?” (1971) av Peter Tillberg. Många läser i den in en kritik mot att utbildningen för ofta tenderar att ha ett tydligt mål: att eleven skall få ett arbete och bli ekonomiskt lönsam för sitt samhälle. Andra läser den på helt andra sätt. Faktum är att det har lagts fram politiska förslag som vill att elever som läser utbildningar som inte leder till arbete inte heller ska få fullt studiemedel. Vansinnigt, om ni frågar författaren av denna artikel.

Så, det är fortfarande rörigt att diskutera begreppet, men när man gör det blir man på köpet en smula mer…bildad? Frågar ni mig så anser åtminstone jag att skolan (oavsett om vi talar kunskap, bildning eller utbildning) skall vara till för hela människan – inte bara för den lönearbetande delen av henne. Det kan faktiskt vara så att den drömmande eleven vid fönstret till höger på tavlan sysslar med något mycket viktigare än de övriga.

DE FÖRSTA VECKORNA

Hej alla!

Nu är vi igång med läsåret i svenska. Den inledande rörigheten är förhoppningsvis över, och vi börjar köra våra svensklektioner enligt schema. För mina klasser i Sv1 och Sv2/3 gäller ungefär samma sak de första veckorna:

  • Intro till ämnet.
  • Läsa märkliga noveller.
  • Korta uppgifter så att jag lär känna er och ert skrivande och läsande.

När vi gjort dessa inledande lektioner börjar Sv1 att arbeta med språksociologi. Vi ska då försöka skåda våra fördomar i vitögat och fundera kring varför vi människor pratar som vi gör, och varför vi pratar så olika. Vi kommer bl.a. att upptäcka att det här med språk också är något som kan vara fyllt av makt, våldsamheter och förtryck.

I Sv2/3 kommer vi att göra ett nedslag i den senare delen av litteraturhistorien: Vi kommer att ta del av en massa litteratur, konst och populärkultur – och försöka bemöta påståendet att mänskligheten redan skapat det vi kan skapa och nu istället bara ägnar oss åt att göra re-makes på tidigare alster.

serie av Nina Hemmingsson: http://www.sydsvenskan.se/Images2/2014/8/6/hemming.jpg

NYSTART – BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLA!

Härmed börjar ett nytt kapitel i denna bloggs (ännu ganska korta) historia. Jag arbetar nu på Bollnäs Folkhögskola. Se detta inlägg som en gränsdragning: Alla inlägg under detta berör gymnasieskolan i Stockholm under 2014/2015, och alla nya inlägg som publiceras ovanför detta är riktade till Bollnäs Folkhögskola och de studerande där.

Nu tror jag att man kan ha glädje och nytta av att läsa äldre inlägg som jag skrev för gymnasielever även om man är studerande på Folkhögskolan – därför låter jag samtliga inlägg ligga kvar, om inte annat så i musealt syfte.