SV3: REPORTAGE

De sista veckorna denna termin arbetar vi i Svenska 3 med journalistisk text. Eleverna skriver ett reportage, med den reella mottagaren DN, som också har varit här och startat upp momentet.

Kom under arbetets gång ihåg att reportaget innebär två viktiga balansgångsakter:

1. Balansen mellan research, miljöbeskrivning och intervju i en läsvänlig och intressant blandning.

2. Balansen mellan att dels eftersträva den journalistiska textens krav på objektivitet och saklighet, och dels att använda litterära verkningsmedel för att skapa en fångande text med litterära kvaliteter.

Genom att läsa reportagen av Erik Niva och Johan Orrenius – som finns i kompendiet – kan ni närstudera hur dessa balansakter kan se ut i längre reportage.

KOMPENDIUM JOURNALISTIK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s