GÖR INTERNET OSS FRIA?

Det är invecklade tider vi lever och navigerar oss fram i. Låt oss stanna upp för en liten stund och belysa vår plats i den moderna, digitaliserade tidsåldern en smula. Internet har sedan dess planeringsstadium presenterats som en gräsrotsrörelsernas och den fria tankens plattform. Internet är ett fantastiskt fundament för demokrati och frihet, heter det i dessa kretsar. Samtidigt  blir de kritiska rösterna allt fler, och kritiken handlar om allt ifrån övervakning, avspärrning, censurering, reklam och pornografi till hur vi förvandlas som konsumenter och medborgare av det digitala landskapet internet erbjuder. Några åsikter och perspektiv i frågan:

På teknikdebatt.se skriver organisationen demoex att internet är ett medel för demokrati, och menar t.ex. att om tillgång till ett öppet internet kan garanteras arabländerna efter den arabiska våren så ligger demokratin för dörren. Ett fritt internet öppnar för demokrati.

Å andra sidan skriver Mikael Nyberg i Aftonbladet Kultur en text han kallar för “Så fick vi våra slavar på internet”. Han visar där hur internet i den form det nu antagit har öppnat för en helt ny, slavliknande marknad där människor arbetar för en spottstyver under de mest osäkra förhållanden, och menar att internet har spärrats av och avgiftsbelagts av gigantiska företag som därmed inte bara begränsar internets demokratiska potential, utan också påverkar oss konsumenter på mycket obehagliga sätt.

Magasinet Onyx vill vända och vrida på frågorna, och fokuserar mest på vår vardagliga konsumtion. Blir den moderna tekniken en frihet eller en fälla? Hur bör vi behandla all den tekniska apparatur vi omger oss med för att den ska möjliggöra och inte begränsa?

Caro Doctorow, författare och debattör av frågor inom integritet, öppen källkod etc., intervjuas här om internet som en kraft för frihet, men talar också om farorna med inskränkningarna av nätets öppenhet, samt farorna med den allt tilltagande övervakningen via nätet.

Jag har under lektionerna i Svenska 3 rekommenderat den brittiska TV-serien Black Mirror, som är en samling dystopiska skildringar av hur vi påverkas av den moderna tekniken.

Det är svårt att navigera!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s