SvA2: DEN UTREDANDE ESSÄN – ATT SKRIVA ÄR ATT TÄNKA

I Svenska som andraspråk 2 inledde vi idag höstens stora essäprojekt: under de kommande sex veckorna skall vi arbeta med att läsa, skriva, diskutera, lyssna, se film och fundera på frågan om hur arv och miljö påverkar oss i våra liv.

Det är en stor fråga, och ni har många olika möjliga inriktningar eller avgränsningar att välja ibland. Vi kommer bland annat att studera: kön och genus, genetik och epigenetik, ondska och godhet, lycka och olycka etc.

Uppgiften finner ni här, men tappar ni bort kompendiet behöver ni säga till mig för att få den fullständiga versionen.

DEN UTREDANDE ESSÄN KOMPENDIUM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s