SvA3: SPRÅK, MAKT & STATUS

I svenska som andraspråk 3 arbetar vi nu, fram till vecka 50, med ett fördjupande moment inom språksociologin: Språk, makt och status. Ni ska genomföra ett argumenterande tal och skriva en debattartikel. Dessa argumenterande examinationer ska handla om språk, makt och status på något sätt – syftet med arbetet är att protestera mot något ni anser vara orättvist.

Vi kommer att arbeta mycket med hjälp av ett kompendium som består av många olika slags texter om hur makt påverkar våra språk och vilken status olika språk får. Vi kommer också att diskutera och debattera ämnet.

Jag lägger här upp uppgifterna och kriterierna för momentet. Om ni tappar bort ert häfte behöver ni komma till mig, för de flesta texter ingår inte i den digitala versionen.

SPRÅK MAKT OCH STATUS KOMPENDIUM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s