Varför skrivs så lite om Stockholm?

Varför skriver inte författarna om Stockholm? Så många bor ju här! Anna Hallberg skriver i DN att Stockholmsskildringar i litteraturen blir allt färre. Dessutom flyttar allt fler författare ut från huvudstaden till mindre orter där kostnaderna för att leva är mindre. Hallberg menar att det bara är bland storsäljarna (T.ex. Jens Lapidus Snabba Cash) som Stockholms miljöer är populära i modern litteratur.

Hur står det till med vår huvudstad? Hallberg talar om gentrifiering, att kulturen monteras ned och priser och hyror skjuter i höjden och tvingar bort kulturarbetare som inte längre har råd att bo kvar. Är det så?

Jag personligen efterlyser unga berättelser om Stockholm. Ungdomars perspektiv på staden. Hassan Loo Sattarvandi är ett bra exempel. Han har skrivit om ungdomars liv i de norra förorterna, med utgångspunkt i Solna. Han skriver kompromisslöst och med ett starkt fokus att berätta unga Stockholmares historier – gärna de unga Stockholmare som inte är uppväxta i de allra dyraste stadsdelarna i vår segregerade stad. Mer sånt! Stockholm behöver få veta hur de unga Stockholmarna upplever sin stad. Skriv en bok!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s