VECKANS NYORD FRÅN SPRÅKTIDNINGEN

*trumvirvel*

……..Paraplyrevolutionen!

Till skaran revolutionsbeskrivande ord ansluter nu detta, högst dagsaktuella begrepp. Vi kan lägga det till redan bekanta begrepp som Den arabiska våren, Den orange revolutionen, Jasminrevolutionen eller Den sjungande revolutionen. Märk väl att paraplyrevolutionen just nu relateras till upproret i Hong Kong, men det finns redan en tidigare paraplyrevolution, nämligen i Lettland 2007 då den paraplybärande folkmassan krävde regeringens avgång.

När kommer vi att läsa om Sneakersrevolutionen, Kaktusrevolutionen, Den tveksamma revolutionen eller Ipadrevolutionen? Framtidsforskarna och siarna tvistar och sliter sina hår.

SV3: LITTERÄR GESTALTNING

I Svenska 3 har vi nu inlett momentet “Litterär Gestaltning” där vi arbetar med olika sätt att läsa, förstå och skapa gestaltande och abstrakt text. Under momentet får ni gärna bära med er tanken om gestaltning när ni tar del av allehanda berättelser, skrivna eller i rörliga bilder. Hur har författaren/regissören gestaltat? Vad blir effekten?

Under momentet kommer vi att lägga ner mycket tid på att läsa och diskutera olika textutdrag, och olika abstraktionsnivåer.

Kompendiet hittar ni här:

KOMPENDIUM LITTERÄR GESTALTNING

Några enstaka slides med gestaltande exempel (och några för er bekanta klipp från The Wire) hittar ni här:

PP LITTERÄR GESTALTNING