SvA1: MODERSMÅLET OCH SVENSKAN

I Svenska som andraspråk 1 ska ni hålla föreläsningar som handlar om era modersmål, och jämför modersmålen med svenskan på olika sätt. Här kan ni tala om allt ifrån historia och grammatik till tempo, temperament och uttal.

Kompendiet hittar ni här:

MODERSMÅLET KOMPENDIUM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s