RÄTTEN ATT GLÖMMAS BORT: UPPFÖLJNING

Jag har tidigare skrivit om den nya lagen om rätten att glömmas bort av sökmotorer, som gäller sedan fem månader tillbaka. På Google och de andra sökmotorerna har man anställt en mängd ny personal för att administrera alla ansökningar som kommer in och vill att viss information om vissa personer skall tas bort från sökmotorernas träffande robotarmar.

Aftonbladet skrev igår en uppföljande artikel där man tar upp flera olika ansökningar – och om Google avslagit eller bifallit dem. Det finns nu på Googles sida ett “glöm mig-formulär” där man anger vad man vill att Google skall “glömma” samt vilka skäl som ligger bakom. Tusentals har redan ansökt. Mediapersonligheter som vill ta bort pinsamheter har fått avslag, precis som flera personer som varit misstänkta för brott och velat få bort dessa gamla misstankar från sökmotorn. Däremot har ett brottsoffer fått bifall när hon ansökt om att länkar som kopplar hennes namn till brottet hon utsattes för skulle tas bort.

Vilka regler som gäller för om ett önskemål skall bifallas eller avslås verkar lite oklart. Säkert måste de finnas, men ännu vet jag inte hur de lyder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s