LIV EFTER DÖDEN

Tro möter vetenskap; tro krockar med vetenskap; tro är inte vetenskap; tro och vetenskap kommer överens? Diskussionerna om hur vetenskapen kan och bör behandla tro, samt hur tron kan och bör behandla vetenskap, haglar över oss sedan mycket länge. Sätten att mötas på ser mycket olika ut: Inom vetenskapen kan man studera jordens och arternas uppkomst och på så sätt underminera skapelseberättelsernas auktoritet. Samtidigt har studier bedrivits på det gyllene snittet, i ett försök att finna Gud i de materiella, små tingen. Naturens och årstidernas ständiga död och återuppkomst har studerats. Filmregissören Darren Aronofsky slog igenom med PI (1998), en film om en paranoid, överbegåvad matematiker som kidnappas av judiska extremister som söker finna gud i de gåtfulla decimalerna efter 3.14159… Ytterligare andra menar att tro och vetande är helt olika saker och därför inte bör behandlas enligt samma tankemodeller.

Den brittiska tidningen The Guardian redogör i en artikel för en studie genomförd vid universitetet i Southampton. Studien har intervjuat drygt 2000 personer som drabbats av hjärtstillestånd, och därmed för en kort stund varit kliniskt döda, och menar sig nått resultat som pekar på att nära 40% av de tillfrågade säger sig ha upplevt ett starkt medvetande, även under tiden då hjärtat står still och hjärnan därmed inte ska fungera. Någon av de tillfrågade säger sig till och med minnas och vara medveten om vad som hände i sjukhussalen under tiden hjärtat stod stilla. Att så många inte upplevt sådana saker kan kopplas till tung medicinering, menar forskarna.

Artikelrubriken påstår att denna studie ger oss en vinkning om ett liv efter döden. Finns grund för detta påstående? Kan vi lita på detta? En inblandad doktor säger: “These experiences warrant further investigation”. Om vetenskapen någon gång kunde ge oss fastslagna fakta om vad som händer efter dödsögonblicket skulle världen häpna. Frågan är om det är möjligt? Frågan är hur mycket vi verkligen vill veta?

Så, finns det då ett ljus i slutet av tunneln? Artikelförfattarna på The Telegraph ser tydligen tecken. I Svenska 3 kommer vi nu att börja läsa den modernistiske dysterkvisten Franz Kafka, som en gång lär ha sagt: “Var inte för optimistisk. Ljuset i tunneln kan vara ett tåg.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s