HUR VAR DET NU MED SEMIKOLON?

Vad gäller skiljetecken så är semikolon ofta omtvistat, sällan välgrundat begagnat, men samtidigt väldigt ofta använt. En studie från Högskolan i Gävle visar att bara vart tredje semikolon i svenska texter på nätet används korrekt.

Elever, studenter och lärare tvekar och ryggar för detta läskiga sätt att både avsluta och binda ihop meningar. Använd gärna semikolon mellan huvudsatser om du tycker att punkt är för punkterande och komma för klent, framför allt om satserna hänger ihop till sitt innehåll. Som så illustrerande nämns (och illustreras) i artikeln: “Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.”

Läs valfri europeisk roman från mitten av 1800-talet och du kommer att översköljas av både välplacerade och malplacerade semikolon. Själv har jag fått för mig att det är i franska 1800-talsromaner – gärna idéromaner – som man hittar flest av dem, där de hänger tillsammans i stora klasar. Källa på det: oklar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s