Nedräkning till valet!

På söndag går vi till valurnorna. Mitt förra inlägg visade hur olika opinionsundersökningar kan skilja sig ganska mycket åt, och sedan jag skrev det har jag läst ett flertal opinionsundersökningar där flera visar att glappet minskat mellan blocken, och andra visar att glappet ökat. Som Tomas Di Leva en gång sjöng: “vem ska man tro på?”

Många i dagens Sverige skulle kanske svara: “Sören Holmberg!”

Sören Holmberg är professor i Statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Sedan 1986 har han och hans kollegor varit ledande vad gäller opinionsundersökningar och andra valundersökningar. De studerar väljarnas beteende, val och vad som påverkar opinionsbildningen. Är det någon som kan svenska väljare är det Sören Holmberg, kan tyckas. Han och hans kollegor har också ofta visat sig ha rätt, och han dyker frekvent upp som expertkommentator i valsammanhang. Men han har också haft fel. Bland annat så förutspådde han 2007 att “regeringen Reinfeldt är rökt” – och fick sedan krypa hem med svansen mellan benen den gången.

I vilket fall så är det få institut som har så mycket information om opinion, val och väljare som Göteborgs stadsvetare, SOM-institutet och Sören Holmberg. Så här inför valet vill jag rekommendera några länkar för er som vill veta mer:

SOM-institutet på Göteborgs Universitet ger svar på väldigt mycket om väldigt mycket som rör opinion och väljare.

Svenska valforskningsprogrammet likaså.

Här finns grafik över hur svenska kommuner röstat, val för val, de senaste 40 åren.

Mot urnorna alla röstberättigade!

OPINIONSUNDERSÖKNING

Valet blir kanske en rysare, av de senaste undersökningarna att döma. Glappet minskar mellan regeringsalternativen. Idag kan man i DN läsa denna artikel. Den är också intressant ur vetenskaplig synpunkt. Jämför siffrorna från United Minds med siffrorna från Ipsos. Skillnaderna är där 3-4 % för varje block. Hur ser de olika mätningarna ut? Skillnaden mellan siffrorna beror så klart på att undersökningen bedrivits på ett annat sätt: hur har frågan formulerats? Vilka har fått svara? När svarade de? o.s.v.

SVT publicerade igår en intressant artikel om just skillnaderna mellan olika opinionsundersökningar, och vad de kan bero på. Vissa länder i Europa har t.o.m. ett förbud mot opinionsundersökningar strax före ett val – vad tycker ni om det?

SV3 & SvA3 – länkar för att hitta material

Några av er efterlyste att jag också publicerade länkarna till de viktigaste sökvägarna här, och det är ju en utmärkt idè:

Kungliga Biblioteket – Libris

Stockholms stadsbibliotek

DIVA

Framför allt vill jag rekommendera er alla – igen! – att använda tjänsten “Boka en bibliotekarie” på stadsbiblioteket. Helt gratis får ni ett möte med ett proffs som hjälper er att ta fram exakt vad ni behöver för just ert projekt.

Ann Heberlein om vårt ‘telos’ – är godhet bara gott?

Ann Heberlein är lektor i etik, skribent och författare bland annat. 2013 skrev hon denna krönika:

Ann Heberlein – Godhet är ett lika stort problem som ondska

Läs den – den är hyperintressant! Hon återgår till Aristoteles och hans teleologiska syn på världen (vi har pratat om den i vetenskapsmomentet). Enligt Aristoteles har allting ett mål och ett syfte – ett ‘telos’. Det regnar för att växten skall få liv etc. Vilket syfte har då människan? Jo, människans ‘telos’ är att leva i godhet (detta är alltså dygdetik/plitetik).

Finns det en sådan dygd? Har människan ett mål? När vi gör gott känner vi ofta att vi mår bättre – men varför skall godheten finnas där för att vi själva ska må bra? Handlar detta verkligen om oss? Kan inte godheten vara ett värde i sig – oavsett hur vi mår av den?

Krönikan är publicerad i tidningen Curie – en forskningsrelaterad tidning från Vetenskapsrådet.

SvA2 & SvA3 – Aidan Chambers

God morgon,

I SvA2 har vi redan nu börjat läsa Aidan Chambers omtalade och prisbelönta roman Dansa på min grav. Vi kommer att använda denna roman för att diskutera vad litteraturen kan göra. Är det sant som vissa säger – att världen blir en smula bättre om människorna läser?

Aidan Chambers har också skrivit flera böcker om just läsning. Det kan vara värt att lära sig lite mer om honom:

Aidan Chambers på Wikipedia

Aidan Chambers – Official Website

Kort intervju med Chambers

Film om Chambers och Dansa på min grav

VETENSKAP – Att redovisa data

Vinster i välfärden är väl en av de stora valfrågorna i år. Under min morgonläsning hittade jag denna länk, från Lärarnas Riksförbund, som argumenterar för att flera regler kring vinster, löner och styrning av skolan skall ses över:

DEBATTARTIKEL FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Vi bildar oss alla en egen uppfattning om vad vi tycker i själva sakfrågan. Anledningen att jag publicerar artikeln här är att den är ett bra och enkelt exempel på hur man kan presentera data. Lärarnas Riksförbund (LR) har alltså genomfört en egen undersökning, tillsammans med en firma som heter Exquiro, där 3001 personer intervjuades. Dessa 3001 personer sägs utgöra ett “riksrepresentativt urval personer i Sverige”. Givetvis skulle siffrorna bli än mer pålitliga om fler människor hade intervjuats, men ett bra tips för era arbeten är just detta riksrepresentativa urval. Har ni inte möjlighet att fråga alla eller många – fråga då en heterogen grupp som kan representera den större undersökningsgruppen. Då blir ert stickprov mer representativt för den större gruppen.

Artikeln är också ett bra exempel på hur man först kan visa data i ett diagram (i detta fall ett stapeldiagram), och sedan kortfattat sammanfatta den viktigaste datan i löpande text i punktform under diagrammet.

Nu är ju detta en debattartikel vars syfte är att övertyga, och för LR står forskningen här i åsikternas tjänst. För er som forskare skall det givetvis inte se ut så. Däremot visar artikeln hur man på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan redovisa data både med diagram och i löpande text. Ni som forskare publicerar era diagram, och väljer sedan att i löpande text lyfta fram de resultat som ni anser vara viktigast, eller sticka ut mest. Tänk dock på att detta inte innebär att ni kan strunta i att lyfta fram andra resultat som kanske inte passar er uppfattning. För er är åsikter och ideologi livsfarliga i detta moment – ni skall låta bevisen tala för sig själva.

SvA – Länkar om språksociologi

Några användbara länkar:

Wikipedia om språksociologi

Studentlitteratur om språksociologi

Språktidningen – makten går till den som kan språket

Länstidningen Södertälje – I språket ligger makten

Fredrik Söderquist – Språkets makt och maktens språk

YLE – striden om Katalonien

Språktidningen – Förtrycket gjorde baskiskan starkare

Kajsa Ekis Ekman – Nationerna blir mindre, unionerna allt större

Lyssna på alla Sveriges dialekter!