SvA2: Bokseminarier och instuderingsfrågor till roman

I Svenska som andraspråk 2 har vi börjat läsa Aidan Chambers Dansa på min grav. Vi kommer att använda denna roman för att skriva ett arbete om vad läsning är och kan innebära. Vad händer med oss när vi läser?

Bokseminarium för momentet:

måndag 6 okt. 10.00-11.20 (s.1-199)

tisdag 21 okt. 08.10-09.20 (s. 200-278)

Till det sista bokseminariet skall ni lämna in era svar på instuderingsfrågorna till romanen och vi kommer att diskutera era svar på olika sätt.

Ni hittar instuderingsfrågorna här:

INSTUDERINGSFRÅGOR DANSA PÅ MIN GRAV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s